#SOSRESCUE PROJEKT PARTNERSKI

SOS - ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych

#SOSRESCUE PROJEKT PARTNERSKI

#SOSRESCUE PROJEKT PARTNERSKI

SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych to projekt stworzony w ramach partnerstwa Fundacji SOS na ratunek, Grupy Bieszczadzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Gminy Ustrzyki Dolne oraz Lwowskiej regionalnej służby kontrolno-ratowniczej związku sportowo-turystycznego Ukrainy.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2019 r. i zakończy się 31 grudnia 2020 r.

Herb Gminy Ustrzyki Dolne

W ramach projektu powstanie centrum szkoleniowe oraz koordynacji transgranicznych akcji ratowniczych w Równi w Gminie Ustrzyki Dolne, za którego funkcjonowanie odpowiadać będzie Fundacja SOS na ratunek oraz centrum treningowe i ratownicze w Sławsku prowadzone przez partnera ukraińskiego.

GOPR Grupa Bieszczadzka oraz Lwowska regionalna służba kontrolno-ratownicza zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt ratowniczy, w tym pojazdy operacyjne, sprzęt medyczny, ewakuacyjny, ratownictwa wodnego, lawinowego oraz drony z kamerami termowizyjnymi. W nowopowstałym i nowocześnie wyposażonym centrum w Równi zostaną przeszkoleni ratownicy GOPR Grupy Bieszczadzkiej, Lwowskiej regionalnej służby kontrolno-ratowniczej oraz strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Ustrzyki Dolne.

Zostanie również stworzony system koordynacji transgranicznych akcji ratunkowych – w pełni kompatybilny z wyposażeniem ratowniczym zakupionym w projekcie, który zostanie trwale zaimplementowany do działalności GOPR Grupy Bieszczadzkiej oraz Lwowskiej regionalnej służby kontrolno-ratowniczej.

Stosowanie tego systemu zredukuje czas mobilizacji i organizacji akcji ratunkowych na obszarach granicznych, zwiększając skuteczność akcji i przekładając się bezpośrednio na wyższy poziom bezpieczeństwa w regionie.

Planowane jest zorganizowane 8 spotkań tematycznych w Polsce i na Ukrainie dla mieszkańców i turystów w celu zwiększenia wiedzy i świadomości o bezpieczeństwie w górach, sposobach wzywania służb ratowniczych, udzielania pierwszej pomocy i przygotowania się na wyprawy górskie.

Nowoczesne centrum w Równi pozwoli w przyszłości na prowadzenie najwyższej jakości szkoleń dla obecnej kadry ratowniczej, kandydatów na ratowników z Polski i Ukrainy, strażaków OSP oraz innych służb bezpieczeństwa zapewniając trwałą współpracę oraz zwiększając efektywność służb ratowniczych na terenie Bieszczad, co przyczyni się do poprawy atrakcyjności regionu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 1 864 110,39 €, a dofinansowanie unijne 1 677 699,34 €.

 

Szczegółowe informacje o Projekcie do pobrania w formie pdf:

SOSRESCUE – informacje o projekcie PL

SOSRESCUE – informacje o projekcie UA2

SOSRESCUE – informacje o projekcie ENG

 

TEKST-FOTO-GRAFIKA © FUNDACJA SOS NA RATUNEK 


Mamy zaszczyt poinformować, że przedstawiony Projekt został przez nas objęty patronatem medialnym

 

Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"