SPOTKANIE RATOWNIKÓW Z POLSKI, UKRAINY I SŁOWACJI

SPOTKANIE RATOWNIKÓW GÓRSKICH Z POLSKI, UKRAINY I SŁOWACJI 

Stretnutie horských záchranárov Polska, Ukrajiny a Slovenska na Lysej

W dniach 14.-17. czerwca b.r. ratownicy z ukraińskiego Mountain Rescue Center odwiedzili Grupę Krynicką GOPR. Wyrazili również zainteresowanie spotkaniem z ratownikami ze Słowacji w strefie przygranicznej Gór Czerchowskich.

V dňoch 14.-17. VI. 2023 boli na návšteve GOPR Krynica záchranári z Mountain rescue center. Prejavili záujem aj o stretnutie so záchranármi zo Slovenska v pohraničnej oblasti v Čergovskom pohorí.

We współpracy z koordynatorem spotkania Tomkiem Włochem zorganizowaliśmy to spotkanie na 16.VI.2023 w naszym górskim ośrodku na Łysej.

Spoluprácou s koordinatorom stretnutia Tomekom Wlochom sme toto stretnutie dohodli na 16.VI.2023 v našom horskom stredisku na Lysej.

Spotkaliśmy się rano o godzinie 10:30 przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego, gdzie ratownicy Horskej Služby Čergov i straży pożarnej ćwiczyli ratowanie pasażerów w przypadku awarii wyciągu.

Stretli sme sa ráno o 10.30 hod na údolnej stanici sedačkovej lanovky, kde práve prebiehalo cvičenie záchranárov Horskej Služby Čergov a hasičow v nácviku záchrany cestujúcich pri poruche sedačkovej lanovky.

Następnie pojechaliśmy samochodami terenowymi do Łysej do domku Šport, gdzie przygotowaliśmy dla naszych przyjaciół małe przyjęcie.

Následne sme sa odobrali terennými autami na Lysu do chaty Šport, kde sme pripravili male posedenie pre naších priateľov.

Z Ukraińskiego Pogotowia Ratunkowego przyjechało 9 ratowników z obwodu iwanofrankiwskiego, w tym 4 „kochane kobiety”, a z GOPR Krynica 2 członków Klubu Seniora i koordynator Tomek Włoch.

Z Ukrajinskej Záchrannej služby z oblasti lvano Frankivsk prišlo 9 záchranárov z toho 4 „kochane kobiety” a z GOPR Krynica 2 členovia Klubu seniorov a koordinátor Tomek Wloch.

Ze strony gospodarzy było obecnych 3 członków Klubu Seniora Čergov HS. Po oficjalnym powitaniu oraz wymianie upominków wywiązała się towarzyska rozmowa i wymiana doświadczeń.

Z domácich hostiteľov boli 3 členovia Klubu seniorov HS Čergov. Po oficiálnom privítani a výmene darov a drobných pozornosti sa rozprúdila družná debata a výmena skúsenosti.

Rozumieliśmy się mimo różnic w językach (ukraiński, słowacki i polski).

Rozumeli sme si aj napriek odlíšnosi našich jazykov.

Spotkanie trwało do godziny 13:00. Nasi goście zaplanowali również zakupy w naszych centrach handlowych, więc pożegnaliśmy się zapewnieniem o dalszej współpracy w przyszłości i pojechaliśmy do domów.

Posedenie trvalo do 13.00 hod. Naši hostia mali naplanované aj nejake nákupy v našich obchodných centrách tak sme sa rozlúčili dohodou o dalšej spolupráci do budúcnosti a následoval odchod domov.

 

Avatar photo
O Brano Potocek 10 artykułów
Braňo Potoček – Predseda Klubu Seniorov HS Čergov | Słowacja