STRATEGIA MAKROREGIONALNA – SZANSA NA ROZWÓJ KARPAT

STRATEGIA MAKROREGIONALNA - SZANSA NA ROZWÓJ KARPAT

STRATEGIA MAKROREGIONALNA - SZANSA NA ROZWÓJ KARPAT

Witam serdecznie,

Warto, aby szerszym echem rozniosła się informacja, że w dniu dzisiejszym, 19 listopada 2020 roku, odbyła się zorganizowana przez Zarząd Główny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego konferencja on-line zatytułowana: „Macroregional Strategy – a chance for the development of the Carpathians” / „Strategia Makroregionalna – szansa na rozwój Karpat.” Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W konferencji wzięło udział niemal 50 osób reprezentujących władze publiczne, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego, a także środowiska ratowników górskich z Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Z prezentacjami wystąpili Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Marie Clotteau z European Association of Mountain Areas oraz Naczelnik GOPR Jerzy Siodłak. W części dyskusyjnej wypowiadali się m.in. przedstawiciele służb ratunkowych z Rumunii, Serbii oraz Ukrainy.

STRATEGIA MAKROREGIONALNA - SZANSA NA ROZWÓJ KARPAT

 

W naszych założeniach Konferencja miała stworzyć podwaliny dla dalszego rozwoju międzynarodowej współpracy służb ratownictwa górskiego oraz być miejscem do wypracowania, a następnie podpisania wspólnej deklaracji wskazującej na istotność zagadnień powiązanych z ratownictwem górskim dla tworzonych założeń Strategii Karpackiej. Z dużym zadowoleniem można zauważyć, że te zamierzone cele zostały osiągnięte. Już w toku przygotowywania spotkania jako GOPR nawiązaliśmy szereg nowych kontaktów – zarówno w obszarze organizacji ratownictwa górskiego działających w innych krajach, jak i osób sprawujących bardzo istotne funkcje w administracji rządowej i samorządowej. Warto w tym miejscu podkreślić, że w naszej konferencji wzięła udział m.in. Pani Ewa Maria Lenart, Wojewoda Podkarpacki, Pani Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pani Beata Białowąs, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Co nie mniej istotne, kolejny raz pokazaliśmy się również jako organizacja zdolna do przygotowania i sprawnego przeprowadzenia wydarzenia o skali międzynarodowej, a także inicjowania nowych działań, takich jak wspomniana powyżej deklaracja współpracy. Co zrozumiałe – z uwagi na obecną sytuację – zostanie ona podpisania w trybie obiegowym. Oczywiście jako GOPR już teraz współpracujemy z kolegami z zagranicznych służb ratownictwa górskiego z wielu krajów, ale dalsze pogłębianie tej współpracy, zarówno na polu wymiany doświadczeń, czy wspólnych szkoleń, ale także wspólnego pozyskiwania finansowania na działania różnego typu jest w mojej opinii jak najbardziej wskazane.

Na koniec chciałbym podziękować Kolegom najbardziej zaangażowanym w organizację dzisiejszego wydarzenia. Jego inicjatorem i głównym motorem przygotowania konferencji, a także moderatorem dyskusji był Przemek Barczentewicz, Prezes Grupy Bieszczadzkiej. Z ramienia Zarządu Głównego najbardziej zaangażowani byli Marcin Deja (Wiceprezes Zarządu Głównego GOPR, Prezes Grupy Krynickiej) oraz Łukasz Felcenloben (Sekretarz Zarządu Głównego GOPR, Grupa Sudecka). W prace przygotowawcze aktywnie zaangażowany był również Jerzy Siodłak, Naczelnik GOPR. Koniecznie trzeba też wspomnieć o Grzegorzu Michałku (Grupa Beskidzka), który wykonał fantastyczną pracę jako tłumacz.

Jeszcze raz dziękuję, życzę wszystkim dużo zdrowia i  do zobaczenia w górach.

Paweł Konieczny

 


zdjęcia: © Paweł Konieczny | Zarząd Główny GOPR | Ratownictwo Górskie

Avatar photo
O Paweł Konieczny 7 artykułów
Starszy ratownik górski - Grupa Podhalańska GOPR