SZKOLENIE PSÓW LAWINOWYCH

Z BESKIDÓW W ALPY - MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE PSÓW LAWINOWYCH.

SZKOLENIE PSÓW LAWINOWYCH
© PODKOMISJA PSÓW RATOWNICZYCH GOPR

SZKOLENIE PSÓW LAWINOWYCH

Z BESKIDÓW W ALPY – MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE PSÓW LAWINOWYCH.

SZKOLENIE PSÓW LAWINOWYCH

W lutym, przez siedem dni ratownicy z swoimi psami uczestniczyli w międzynarodowym szkoleniu psów lawinowych w austriackim Innerkrems. Szkolenie było zorganizowane przez ratowników górskich z landu Karyntii.

Dwa zespoły: Agnieszka Nowak z Negrą oraz Jacek Dutkiewicz z Bejem, ratownicy i przewodnicy Grupy Beskidzkiej GOPR – jako reprezentanci Podkomisji Psów Ratowniczych GOPR  uczestniczyli aktywnie z ogromnym zaangażowaniem w codziennych ćwiczeniach i zajęciach, na których doskonalili oraz zdobywali nowe niezbędne doświadczenie w działaniach ratowniczych na lawiniskach.

 

Warunki w jakich przyszło wykonywać powierzone zepołom zadania oraz ćwiczenia, były odzwierciedleniem autentycznych wypadków lawinowych jak: ekspozycja terenu, grubość pokrywy śnieżnej, a także warunki atmosferyczne.

Działania polskich psów były w 100% skuteczne, każde ćwiczenie gdzie pozorant znajdował się pod śniegiem kończyło się jego poprawną lokalizacją oraz oznaczeniem przez psa.

Alpejscy instruktorzy wysoko ocenili pracę, sprawność i kreatywność polskich przewodników w podejmowanych działaniach, a pozoracje dla psów określili jako w pełni profesjonalne.

Ogromna wiedza i doświadczenie przekazywane przez austriackich szkoleniowców zaowocowała zdanymi egzaminami psów lawinowych z grupy Beskidzkiej GOPR.

Jacek z psem Bejem na klasę A , Agnieszka z psem Negrą na klasę C.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Autor: Piotr Nowak – ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR i przewodnik psa ratownika GOPR

Zdjęcia: © Podkomisja Psów Ratowniczych GOPR

Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 257 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR