O Zespół Redakcyjny 152 artykuły
Zespół redagujący blog i kwartalnik "Ratownictwo Górskie"