O Zespół Redakcyjny 169 artykułów
Zespół redagujący blog i kwartalnik "Ratownictwo Górskie"