O Zespół Redakcyjny 167 artykułów
Zespół redagujący blog i kwartalnik "Ratownictwo Górskie"