O Zespół Redakcyjny 143 artykuły
Zespół redagujący blog i kwartalnik "Ratownictwo Górskie"