O Zespół Redakcyjny 177 artykułów
Zespół redagujący blog i kwartalnik "Ratownictwo Górskie"