Rocznice-Jubileusze-Święta

25 LAT GRUPY JURAJSKIEJ GOPR

25 LAT GRUPY JURAJSKIEJ GOPR Grupa Jurajska, choć najmłodsza spośród Grup Regionalnych, świętuje w tym roku 25-lecie swojego istnienia. Historia zorganizowanego ratownictwa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jednak sięga kilku lat wcześniej. Jura od dawna przyciągała wspinaczy […]