Historia

AKCJA H – T

AKCJA H – T  (Hrubieszów – Tomaszów) Podczas konferencji „Wielkiej Czwórki” w Jałcie w 1944 roku zostały wyznaczone granice nowej Europy, które miały obowiązywać po ukończeniu II wojny światowej. Wg J. Stalina wschodnia granica Polski […]