Rocznice-Jubileusze-Święta

60-LECIE GOPR – DANUTA KALITAN-NAKIELSKA

60-LECIE GOPR – DANUTA KALITAN-NAKIELSKA SŁABA PŁEĆ W SŁUŻBIE BŁĘKITNEGO KRZYŻA 60-LECIE GOPR – DANUTA KALITAN-NAKIELSKA Dzisiaj przedstawiamy kolejną naszą Koleżankę, która przepracowała w biurze naszej Grupy 33 lata.  Danuta Kalitan-Nakielska, „Danuśka”. Przyszła do pracy […]