Wyprawy Wysokogórskie

PIĄĆ SIĘ WYŻEJ

PIĄĆ SIĘ WYŻEJ Kim są ci ludzie, bo,  że są ludźmi, wiadomo. Można jednak od czasu do czasu spotkać wywody,  że z punktu widzenia etyki czy innych relacji z bliskimi, są do pewnego stopnia odczłowieczeni.  […]