Literatura

„PRZEŻYŁEM WIĘC WIEM”

„Przeżyłem więc wiem” „Przeżyłem więc wiem” Rzadko się zdarza, żeby Stwórca, chyba był po lampce dobrego wina, bo w przypływie dobrego humoru tworząc DZIEŁO o nazwie Szafirski, dał komuś wszystko co może budzić i budziło […]