Imprezy

CROSS KOLARSKI – KRZYWA – 24. IX. 2022

CROSS KOLARSKI – KRZYWA – 24. IX. 2022 Členovia nášho Klubu seniorov aj oblasti Horskej Služby Čergov, sa od roku 2006 pravidelne zúčastňujú na pozvanie Ryška Cyganczuka na crose ktorý sa uskutočňoval u Tomka Nowáka […]

Klub Seniora

24. STRETNUTIE KLUBU SENIOROV HORSKEJ SLUŽBY SLOVENSKA

24. STRETNUTIE KLUBU SENIOROV HORSKEJ SLUŽBY SLOVENSKA Tradičné  24. stretnutie Klubu seniorov Horskej Služby Slovenska sa toho roku uskutočnilo v oblasti Vysokých Tatier v Monkovej doline v hotely Magura. Na stretnutí sa zúčastnilo 110 členov […]

Klub Seniora

10-LECIE KLUBU SENIORA HS ČERGOV

10-LECIE KLUBU SENIORA HS ČERGOV Najbliższa nam terytorialnie grupa Horskej Služby po drugiej stronie granicy działa w Górach Czergowskich. Jest nam też najbliższa na Słowacji przyjacielsko, wzajemnie odwiedzamy się i kontaktujemy z tamtejszym Klubem Seniora, […]