WIĄZANIA NARCIARSKIE A WYPADKI KOBIET NA STOKU

WIĄZANIA NARCIARSKIE A WYPADKI KOBIET NA STOKU

WIĄZANIA NARCIARSKIE A WYPADKI KOBIET NA STOKU

Jak stwierdzono, w wyniku wypadków na stoku narciarskim, kobiety, o wiele częściej niż mężczyźni, ulegają urazom kolan.

Okazuje się, że podczas upadków kobiet, wiązania narciarskie nie zawsze się wypinają.

Wiązania narciarskie są w tej chwili nastawiane dla wszystkich narciarzy – niezależnie od ich płci – zgodnie z normą ISO 11088 . Kryteria to: stopień zaawansowania w jeździe na nartach, wzrost i waga narciarza oraz długość podeszwy buta.

Co druga kobieta odnosi podczas upadku na stoku kontuzję kolana i jest odtransportowywana przez ratowników do szpitala, podczas gdy podobna sytuacja dotyczy tylko co czwartego mężczyzny. 80% kobiet z urazami kolan, ale tylko 60% mężczyzn podało, że podczas upadku na stoku wiązania nie wypięły się.

Uniwersytet w Innsbrucku zajął się tym fenomenem i przy pomocy 30 osób płci obojga prowadzi badania w laboratorium technicznym. W trakcie tych badań stwierdzono różnice podczas prób samodzielnego wypinania narty:

podczas gdy próba powiodła się u 11 z 15 mężczyzn, to samo udało się zaledwie 3 z 15 kobiet.

Aczkolwiek badania nie zostały jeszcze zakończone, prowadzący podaje przydatną poradę:

Norma ISO dopuszcza już w tej chwili 15% tolerancję. Można więc wiązania ustawić o 15% „czulej”, co nie naruszy normy ISO, a paniom na stoku może zaoszczędzić bolesnych kontuzji.

Tak nastawione wiązania nie powinny powodować fałszywego wypinania się nart, co zresztą potwierdzają przeprowadzone podobne próby we Francji.

Źródło informacji: Universität Innsbruck

Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 257 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR