WIESŁAW MARCINKOWSKI – KONDOLENCJE

WIESŁAW MARCINKOWSKI – KONDOLENCJE

WIESŁAW MARCINKOWSKI – KONDOLENCJE

Wiadomość o śmierci naszego starszego Kolegi, ś.p. Wiesława Marcinkowskiego dotarła również do jego Kolegów, Przyjaciół i Znajomych poza granicami Polski.
Nie wszyscy mogą przybyć w Karkonosze i odprowadzić Zmarłego na miejsce ostatniego spoczynku, ale żegnają Go przesyłając wspomnienia i kondolencje. Oto mail z Kanady:

Smutna wiadomość.
Wieśka znałem jako ofiarnego ratownika i wspaniałego Kolegę. Nie zapomnę jazdy z Nim akią po Szrenickiej Scianie.
Odchodzą od nas chłopcy z Karkonoszy. Pamiętajmy Ich.
Wyrazy współczucia dla Jego Bliskich.

Leon Urban
znad Snare River
Northwest Territories Canada

Do słów Pana Urbana dołączam i ja, przesyłając Bliskim Pana Wiesława
najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Anna Kokesch – „Antenka”
Wiedeń / Austria

Avatar photo
O Anna Kokesch - Antenka 257 artykułów
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR