Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu

Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

W dniu 12.12.2022, w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, podpisano umowę o współpracy z naszą Fundacją GOPR.

W uroczystej oprawie, w obecności pracowników Uniwersytetu, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Andrzej Kaleta, a ze strony Fundacji jej Prezes Roman Dziedzic i niżej podpisany.

„Cele postawione przez obie strony, to realizacja wspólnych programów edukacyjnych, wolontariatu studenckiego, popularyzowanie działalności prewencyjnej w zakresie bezpieczeństwa oraz wspierania działalności publikacyjnej GOPR-u”.

Szykują się dwa centra współpracy; Wrocław i Jelenia Góra gdzie mieści się filia wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Szczególnie istotna jest tutaj Jelenia Góra ze względu na bliskie Karkonosze i bazę szkoleniową Grupy Karkonoskiej.

Inicjatorem i pomysłodawcą wspólnych działań była dr hab. Agnieszka Jagoda, prof. UE we Wrocławiu, wspierana dynamicznie przez dr Jakuba Marcinkowskiego.

Mamy nadzieję, że zawarte porozumienie o wspólnych działaniach przyniesie Fundacji i Grupie Karkonoskiej wymierne korzyści, również materialne.
 


Zdjęcia: © Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Avatar photo
O Marian Sajnog 292 artykuły
Marian Sajnog - w latach 1973 - 1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR