ZMIANA NA STANOWISKU NACZELNIKA GRUPY JURAJSKIEJ GOPR

ZMIANA NA STANOWISKU NACZELNIKA GRUPY JURAJSKIEJ GOPR
© GRUPA JURAJSKA GOPR | RATOWNICTWO GÓRSKIE

ZMIANA NA STANOWISKU NACZELNIKA GRUPY JURAJSKIEJ GOPR

Grupa Jurajska GOPR przechodzi etap totalnej odnowy. Jak informowaliśmy, 6 marca b.r. nastąpiła ZMIANA W SKŁADZIE WŁADZ GRUPY JURAJSKIEJ.
Zamieszczony 2 dni temu na stronie internetowej Grupy Jurajskiej nowy komunikat informuje o:

ZMIANIE NA STANOWISKU NACZELNIKA GRUPY JURAJSKIEJ GOPR

Funkcję tę objął Robert Pilarczyk. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie w Porto. Od kilku lat koordynuje międzynarodowe projekty biznesowe. W GOPR od 2006 roku.

Od początku mocno zaangażowany w Służbę Górską i projekty organizowane na poziomie Grupowym i Centralnym. Współodpowiedzialny za organizację i działania GOPR na akcjach „Bezpieczna Zima z GOPR”

Funkcję Zastępcy Naczelnika Grupy Jurajskiej GOPR objął Kolega Mateusz Leks.

ZMIANA NA STANOWISKU NACZELNIKA GRUPY JURAJSKIEJ GOPR
© GRUPA JURAJSKA GOPR | RATOWNICTWO GÓRSKIE

Do życzeń i gratulacji składanych przez ratowników Grupy Jurajskiej GOPR Obu Nowowybranym – dołączamy i my.

POWODZENIA  !

Za udostępnienie informacji i zdjęć składamy Kolegom z Grupy Jurajskiej GOPR serdeczne podziękowania.
Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"