WILHELM ORSETTI 1939 – 2023

Wilhelm Orsetti - foto z archiwum Jana Jarosińskiego - GOPR Bieszczady

WILHELM ORSETTI 1939 – 2023

Wilhelm Orsetti urodził się 10 marca 1939 roku w Warszawie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Świdnicy, a do Technikum Mechanicznego w Dzierżoniowie, które ukończył w 1956 roku. Studia wyższe w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym ukończył w 1965 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika.

W latach 1965 – 1967 pracował w Zakładach im. R. Luksemburg w Warszawie. Od 1.10.1967 roku został pracownikiem Politechniki Warszawskiej, gdzie był asystentem, starszym asystentem, adiunktem do listopada 1987 roku. W międzyczasie podniósł swoje kwalifikacje zawodowe, broniąc 1 lipca 1074 roku pracę doktorską.  W latach 1987 – 1990 pracował w spółce „Kareo”. Od 1990 roku pracował ponownie jako adiunkt na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej . W latach 1998 – 2008 pełnił funkcję prodziekana d/s studenckich. W 2008 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Do PTTK należał od 1958 roku, a uprawnienia Przewodnika Beskidzkiego nr. 165/R otrzymał w 1963 roku. Był również członkiem Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie, którego był prezesem w latach 1964 – 1965. Posiadał również uprawnienia przodownika GOT – BW, BZ nr. 1630, oraz przodownika GON – BW, BZ, S nr. 568/69.

19 czerwca 1965 roku został przyjęty do GOPR.

Wilhelm Orsetti – foto z archiwum Jana Jarosińskiego – GOPR Bieszczady

Kurs I stopnia ukończył w grudniu 1968 roku na Kalatówkach. 15 listopada 1969 roku, podczas uroczystości Dnia Ratownika w Dukli, złożył przyrzeczenie i otrzymał odznakę służbową GOPR – PTTK nr. 938. Kurs II stopnia odbył w czerwcu 1981 roku na Hali Gąsienicowej i otrzymał stopień starszego ratownika.

We władzach Grupy – Radzie i Zarządzie zasiadał nieprzerwanie od 1978 do 2010 roku. Był doceniany za rozwagę, doświadczenie i talenty dyplomatyczne. W latach 1982 – 1986 pełnił funkcję wice prezesa Rady Grupy i członka Rady Naczelnej GOPR.

W kadencji 1990 – 1998 pełnił funkcję wice prezesa Zarządu Grupy, a od 1992 do czasu rezygnacji w 1995 roku, pełnił funkcję prezesa. W 2005 roku objął ponownie funkcję wice prezesa Zarządu, którą pełnił do października 2010 roku. W latach 1978 – 1994 przewodniczył Komisji Odznaczeń Grupy Bieszczadzkiej.

Podczas długoletniej służby górskiej wziął udział w 10 akcjach i wyprawach ratunkowych i przepracował społecznie 8670 godzin.

Za działalność społeczną w środowisku studenckim został odznaczony medalem 100 lecia Turystyki w Polsce w 1973 roku.

 

Za wybitną działalność w GOPR został odznaczony m.in.:

  • Złotą Odznaką GOPR w 1986 roku,
  • złotą odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” w 1996 roku,
  • medalem „Za Zasługi dla Ratownictwa Górskiego” w 1998 roku,
  • Złotym Krzyżem Zasługi w 2001 roku,
  • medalem „Za Zasługi dla Turystyki” w 2005 roku,
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2007 roku,
  • medalem „40 lat Służby w Grupie Bieszczadzkiej” w 2008 roku.
  • grawitonem „50 lat w GOPR” w 2016 roku.

Obradujący w Zakopanem 9 grudnia 2006 roku VIII Zjazd nadał Wilhelmowi godność „Honorowego Członka GOPR”.

Po długiej chorobie zmarł w Warszawie 1 lipca 2023 roku. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Tekst: Jan Jarosiński – starszy ratownik senior – Grupa Bieszczadzka GOPR


Bliskim Wilhelma Orsettiego i Ratownikom Grupy Bieszczadzkiej GOPR składamy serdeczne kondolencje. Cześć Jego Pamięci!

 

Avatar photo
Zespół redagujący blog "Ratownictwo Górskie"